Valissuhted

1. Mullu augustis Stockholmis toimunud EuroScience Avatud Foorumil (märkusi selle kohta võib lugeda Horisondist 6/2004 ) sündiski ENTA idee, millest teostamiseni möödus vaid 5 kuud. Reisi toetas EuroScience.

ESOF_Munich2006_v
2. ENTA osales 2004. a. detsembris Marokos toimunud Maailma Noorte Teadlaste 1. Üldkonverentsil (WAYS). Tänu sellele aktiivsele osalusele on ENTA väliskontaktid oluliselt laienenud. Reisi toetas UNESCO.
Baltimaade esindajate (sh ka ENTA) eestvedamisel loodi Baltic-Nordic Regional Unit (BN RU), mille raames toimib pidev infovahetus.

3. ENTA oli esindatud veebruaris Salzburgis toiminud konverentsil “Doctoral Programmes for the European Knowledge Society”, mille raames toimus ka noorteadlaste temaatiline töötuba. Reisi toetas EuroDoc.
4. EMBO (European Molecular Biology Organization) ning HHMI (Howard Hughes Medical Institute) kutsel osales ENTA koordinaator Budapestis toimunud noorteadlaste konverentsil kirjaliku ettekandega ENTAst ja noorteadlaste üldolukorrast Eestis.

5. Märtsis toimus EuroDoc’i aastakonverents, kuhu Eestist oli kutsutud kaks esindajat. ENTA sai EuroDoc’i (Euroopa doktorantide ja noorteadlaste organisatsioon) liikme staatuse, mis toob kaasa paremaid võimalusi Eesti doktorantide ja noorteadlaste huvide esindamiseks ja kaitsmiseks. Reisi toetas Prantsusmaa Suursaatkond Eestis.

Artikkel sellest: Tallina Ülikooli ajalehes | Tartu Ülikooli lehes
6. Märtsis liitus ENTA ka globaalse The Network of Youth Excellence võrgustikuga

7. ENTA koordinaator osales maikuus Kiievis (Ukraina) toimunud Cooperation and Development Network korraldatud Ida-Euroopa noorte organisatsioonide liidrite konverentsil, kus otsiti võimalused noorte kaasamiseks ühiskondlikku töösse, nende motivatsiooni tõstmiseks ning vajalike töö- ja õppetingimuste loomiseks. ENTA leidis mitmeid häid kontakte, mis võivad osutuda kasulikeks, arvestades IFYRO 2007 korraldamist.

8. Mais 2005 esines ENTA koordinaator ettekandega LJMS ja Shiauliu Ülikooli kutsel seminaril “Noorteadlaste roll teadus- ja haridussüsteemis” (“Jaunųjų mokslininku vaidmuo švietimo ir mokslo sistemoje”) (Shiauliai, Leedu)

9. 27. mail 2005. a. toimus Leedu Vabariigi Parlamendis Eesti-Leedu ümarlaua diskussioon teemal “Noorte roll teaduse populariseerimises”. Diskussioon on korraldatud ENTA ja Leedu Noorte Teadlaste Liidu koostöö raames. Diskussiooni käigus otsiti võimalusi noorteadlaste rolli ja nišši teadusuuringute propageerimiseks ja vastati olulistele küsimustele. Rõhutati rahvusvahelise koostöö kogemuse ja väljundite tähtsust.

Ümarlaua diskussioonist võtsid osa Leedu Seimi asespiiker ja teised saadikud kultuuri, hariduse ning teaduse komiteest, samuti spetsialistid LV Haridus- ja Teadusministeeriumist, LV Teaduste Akadeemiast, LV Teadusnõukogust jne. Üritusele kutsuti erinevate noorsootöö ja üliõpilaste organisatsioonide esindajad.

Eestit esindasid teaduse populariseerimisega tegelevad külalised teaduskeskusest AHHAA, SA Archimedes’est, Õpilaste Teaduslikust Ühingust, Eesti Füüsika Seltsist ja ENTAst. Diskussiooni korraldamist toetas ka Eesti Teaduste Akadeemia.

Kohtumist on kajastatud järgmistes allikates: Horisont 3/2005; LJMS; NYEX; teadus.ee; elektronika.lt; KTU SMD; mokslas.lt; Naujienos Online

10. ENTA koordinaator osales 14…15. oktoobril Eurodoc’i korraldatud töönõupidamisel “Survey of young scientists in Europe – more transparency for the Bologna Process”. Reisi toetas Tartu Ülikool.
ENTA viib läbi Eurodoc’i korraldatava üleeuroopalise küsitluse ka Eesti doktorantide ja noorteadlaste seas. Loe küsitlusest lähemalt aasta lõpus!

11. Läti Noorte Teadlaste Assotsiatsiooni kutsel osalesid ENTA koordinaator Dmitri Teperik ja ENTA Usalduskogu liige Grigori Senkiv 25…26. veebruaril Riias Läti Teaduste Akadeemia saalis toimunud BRNU kokkusaamisel. Arutati koostöö võimalusi, tulevasi projekte ja teisi küsimusi.

12. ENTA liige Sergei Bogatenkov osales Kopenhaagenis 29.03…02.04.06. a. toimunud Euroopa noorte seminaril “Youth information, communication and new technologies”, kus arutati tulevaste noorsooprojektide üle ja sõlmiti kasulikke kontakte. Seminaril osalejad said kiirkoolituse projektijuhtimise alal.

13. 14…16. juulil 2006. a. toimus Leedu Noorte Teadlaste Liidu korraldatud rahvusvaheline suvelaager “Smithy of Ideas 2006”. Tegu oli interdistsiplinaarse üritusega, mille raames said kokku Leedu, Läti, Eesti ja Poola kõrgkoolides õppivad tudengid, kraadiõppurid ja noorteadlased. Laager pakkus suurepärase võimaluse kogemuste vahetamiseks ja uute kontaktide loomiseks. Eesti delegatsioon koosnes kuuest inimesest, kes tutvustasid kohalolijatele oma saavutusi teadustöö alal ja ka Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia senist arengut ja tulevikuplaane.

14. ENTA Nõukogu liige Kaili Kaseorg ja ENTA Koordinaator Dmitri Teperik osalesid Münchenis 15…20. juulil 2006. a. toimunud EuroScience Open Forum’il. Lisaks paljudele ja mitmekesistele interdistsiplinaarsetele loengutele osalesid ENTA liikmed ka Euroopa noorte teadlaste karjääriprobleemidele pühendatud seminaril ning Eurodoc ja WAYS korraldatud töötoas. Reisi toetas EuroScience.

Üritusest saab lähemalt lugeda septembris 2006 ilmunud Horisondis artiklist.