Teostatud

enta01Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia ja TÜ Molekulaarse ja Kliinilise Meditsiini Keskus korraldasid loengu “SCIENCE IN DUTCH WAY”

Loeng toimus kolmapäeval, 30. novembril 2005.a.

Tegemist oli esimese kokkusaamisega loengute sarjas “Science in European Way”, mille raames kutsub ENTA Euroopa erinevate teadusharude noorteadlasi Eestisse.

Seekordne esineja oli Eddy Rijntjes, doktorant Wageningeni Ülikoolist (Holland) inimese ning loomade füsioloogia erialalt.

Loengu alguspoolel käsitleti noorteadlaste probleeme ja tegemisi Hollandis ning loeng jätkus veidi spetsiifilisemal teemal: “The effects of flavonoids on the thyroid and the effects of thyroid hormones on male gonadal development”
Vaata pilte ja esitlust.

Novembris korraldas ENTA rahvusvahelise seminari noorteadlaste mobiilsusest. Seminarist võttis osa rohkem kui 30 noorteadlast Eestist, Lätist, Leedust, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Venemaalt, Valgevenest, Taanist ning Suurbritanniast. Kolmepäevalise seminari raames korraldati töötuba, kus diskuteeriti noorteadlaste mobiilsusega seotud teemadel ning otsiti võimalikke lahendusi mobiilsusprotsessiga kaasnevaile probleemidele. Seminari ühe olulise väljundina nähti ideede vahetamist ning uute partnerprojektide sõlmimist. Seminari ettekannete põhjal ilmus kokkuvõttev kogumik.
Vaata kokkuvõtet.

ENTA rahvusvahelisel seminaril noorteadlaste mobiilsusest oli osalejaid 9 riigist
(Marge Thea Lembineni fotod)

Euroopa teadusnädala raames korraldas ENTA I Üldkogu, millel valiti ENTA Nõukogu ja Usalduskogu ning kinnitati ühingu arengukava.

Üldkogu korraldamist on toetanud Eesti Teaduste Akadeemia.

Üldkogu protokoll

ENTA tegevuskava

ENTA nõukogu ja usalduskogu

Vaata pilte

Euroopa Teadusnädala logo konkurss
ENTA osales Euroopa Teadusnädala logo konkursil. Organisatsiooni poolt enda kavandid esitas ENTA Usalduskogu liige Grigori Senkiv, kelle töö pälvis eripreemia ja jõudis finaali. Tema ja ka ENTA koordinaator Dmitri Teperik kutsuti oktoobris Brüsselis toimunud kokkusaamisele, mil tutvustati Euroopa Liidu teadusnädala strateegiat ning sellega kaasnevat tööd.

Tutvustav seminar TÜs
27. oktoobril 2005 toimus Tartu Ülikoolis ENTA tutvustusseminar teadus- ja arenguhuvilistele noortele. Seminaril anti lühike ülevaade ENTA tekkimise ajaloost, räägiti jooksvatest tegevustest ja tulevastest plaanidest.

ENTA liikmed kutsuti Viitnas toiminud Õpilaste Teadusliku Ühingu suvelaagrisse diskussiooni korraldama.
Algajad ja kogenud noorteadlased arutasid teaduse olemuse üle ja otsisid vastuseid erinevaile küsimustele – nt. Millised on noorteadlase võimalused tänapäeval? Mida võib noorteadlane pakkuda suurteadusele? Ühiskonnale? Mida ühiskond loodab saada noorteadlastelt? Milline viis oleks tõhusaim noorteadlaste töö arendamises?
vt artikkel, pildid.

Koostöö ÕTÜ-ga aitab ENTA-l toetada teaduskompetentset järelkasvu.

Tutvustav seminar TLÜs
25. aprillil 2005 toimus Tallinna Ülikoolis ENTA esimene tutvustusseminar, kuhu olid kutsutud kõik teadushuvilised noored. Seminaris anti lühike ülevaade ENTA tekkimise ajaloost, räägiti jooksvast tegevusest ja tulevasest plaanidest ning ideedest.

Seminari lõpus pakuti kohvi ja teed suupistetega. Mitteformaalses olukorras arutasid osalejad erinevaid probleemseid küsimusi Eesti kõrghariduses ja teaduses.
vt Ürituse kuulutus

Eesti-Leedu ümarlaua-diskussioon teemal “Noorte roll teaduse populariseerimises”.
vt Välissuhted, p 9

Teadusloo konverents
20. aprillil 2006. a. toimus Eesti Maaülikooli ja ENTA ühiskorraldatud teadusloo konverents, millest võttis osa üle 45 osaleja. Üritusel käsitleti teadusloo arengut Eestis ja noorteadlaste üldist olukorda. Konverentsi teeside põhjal ilmus kokkuvõtlik kogumik. Konverentsi korraldamist toetas SEB Eesti Ühispank, kes määras parimatele esinejatele ka rahalised stipendiumid.
Konverentsi kava ja stipendiaadid

Õpilaste teadustööde konkurss
ENTA koordinaator osales liikmena Eesti õpilaste teadustööde riikliku konkursi komisjonis. Konkurss lõppes 5. mail 2006. a. Eesti Teaduste Akadeemias toimunud piduliku vastuvõtuga, mille käigus Dmitri Teperik andis Mikk Simmulmannile üle ENTA diplomi ja meened parima uurimistöö eest, mille autor oli Jõgeva Ühisgümnaasiumist (uurimistöö teema: “Vee karedus Jõgeva linnas”).