Tegevus

ENTA teostab tõhusat koostööd teiste noorsootööga tegelevate organisatsioonidega ja riigi teadusasutustega.

ENTA koostöö pearõhk on asetatud kontaktide arendamisele Eesti Teaduste Akadeemiaga, EV Haridus- ja Teadusministeeriumiga, UNESCO esindusega, Õpilaste Teadusliku Ühinguga, SA AHHAA teaduskeskusega, Eesti kõrgkoolidega jt. Koostöö eesmärgiks on Eestis välja kujundada ühine, kõike huvigruppe kattev ja igakülgselt toimiv teadusmaastik, kanda hoolt noorte teadushuvide järjepidevuse eest ning püüda säilitada teaduskompetentset järelkasvu.

Koostöö välisorganisatsioonidega toimub sõlmitud partnerlepingute põhjal. Üheks ENTA esmastest välisprioriteetidest on arendada regionaalset koostööd Läänemeere regiooni maade sarnaste organisatsioonidega. ENTA on koos Läti ja Leedu partnerorganisatsioonidega WAYS BNRU (Baltic-Nordic Regional Unit) asutajaliige.
ENTA on Euroopa doktorantide ja noorteadlaste nõukogu (www.eurodoc.net) täisliige ja osaleb aktiivselt selle organisatsiooni töös.