Socialia

Socialia sektsiooni tegevuskava  

          Märts  – Sektsiooni liikmete küsutluse andmete analüüs sektsiooni võimalike arengusuundade kohta.– Kahe sektsiooni liikme osalemine Mobiilsete noorte seminaril Izmiris.

– Sektsiooni profiili (liikmete kaardistamise) analüüs.

– Sektsiooni infolehe koostamine.

          Aprill  – Sektsiooni koosoleku läbiviimine.– Sektsiooni tutvumisõhtu ettevalmistamine ja läbiviimine.

– Osalemine MRÜ konverentsil Moskvas (sektsiooni juht),
kontakt Noorte Teadlaste Ühinguga.

– Kontakt sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilasorganisatsioonidega.