Realia

Realia sektsiooni tegevuskava

Bruxelles_v

Realia sektsiooni missioon on haridus- ja teaduspoliitika arendamine eelkõige Eestis, põhirõhuga reaalteadustel. 

Järgnev tegevusplaan on üldisem ja kirjeldab erinevaid tegevusi, mis on vajalikud Realia missiooni täitmiseks:

1. Liikmete omavaheline tutvumine.
1.1. Arutelu eesmärgi olulisuse üle, motiveerimaks tegutsema.
2. Tööjaotuse paikapanemine.
3. Vajaliku info hankimine detailse tegevusplaani koostamiseks.
3.1. Uuringutega tutvumine.
3.2. Plaanide ja dokumentide läbitöötamine.
3.3. Vastava ala inimestega suhtlemine.
3.4. Muud vajalikud ettevalmistused detailse tegevusplaani koostamiseks.
4. Kogutud andmete põhjal detailse tegevusplaani koostamine.
4.1. Seda detailset tegevusplaani, mis sisaldab ka tähtaegu, uuendatakse vastavalt vajadusele.
5. Detailse tegevusplaani elluviimine.

Kirjeldatud punkte ei pea täitma esitatud järjekorras. Võimalik (ja ilmselt ka kasulik) on kõigi punktide pidev ja paralleelne täitmine.