Projektid

ENTA on noor ja kasvav organisatsioon, mille peamine eesmärk on olla kasulik Eesti noorteadlastele. Selle eesmärgini tahab ENTA jõuda just enda tegevuse kaudu.

Tegevuse põhiosaks on kahtlemata meie liikmed, kelle ideede ja ettepanekute elluviimine on tegevuse edu pant.

Praegu käivitatud projektid kuuluvad ENTA tegevuskavva, mis täieneb vastavalt uutele võimalustele. Soovi korral võib iga ENTA liige anda enda panuse erinevate projektide kavandamisse ja korraldamisesse.

Tutvu lähemalt ENTA tegevuskavaga aastaks 2006