Planeeritud

ljz2

ENTA juhtlause: Mistahes hea idee või ettepanek on väärt vähemalt arutamist!

ENTA kontakte, ressursse ning muid võimalusi kasutades viime koos parimad ideed ellu!

Mõned näited nn idee tasemel “projektidest”:

ENTA tutvustusseminaride sarja jätkamine. Õppeaasta algul on plaanis korraldada seminarid Tallinna Tehnikaülikoolis, Tartu Ülikoolis ja Eesti Maaülikoolis. Vt kuulutust

Huvi korral võib seminari läbi viia ka teistes kõrgkoolides. Võta aga meiega ühendust!

Teadus – noored noortele. Projekt näeb ette noorteteadlaste potentsiaali arendamist regioonides (peamiselt kõrgkoolide kolledžite põhjal) ning arengudialoogi tekitamine kohalike teadusmahukate ettevõtete, mass-meedia ning noorte teadlaste vahel.

Eesti teadus- ja haridusmaastiku harmoniseerimine ja kooskõlastamine Euroopa tasemega. Euroopa Liidu Komisjoni poolt väljatöötatud ja hindamisele pakutud strateegiad, soovitused ning ettepanekud, kuidas tõsta Euroopa teadusruumi efektiivsust, korrastada teaduses sise- ja välissuhteid ning lähendada teadust ühiskonnale.

Enda sihipärase tegevusega peab ENTA saavutama Eesti noorteadlaste olukorra analüüsimise, selle probleemide läbivaatamise ning parendamise.

Aita Sinagi kaasa ja osale ENTA vastavate ürituste ning tegevuste korraldamisel!