Noorteühenduse

Noorteühenduse “Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia” asutamiskoosolek toimus 31. jaanuaril 2005. aastal Tartus.

denmark2

Koosolekul kinnitati ühenduse põhikiri ning määrati ajutine juhatus.
Noorteühenduse asutajaliikmed:

Dmitri Teperik, TÜ magistrant

Kaili Kaseorg, TÜ Kliinilise ja meditsiinilise keskuse projektijuht

Margit Meiesaar, TÜ tuutorite koordinaator

Grigori Senkiv, SHI üliõpilane

Laura Sedman, TÜ lõpetanu

geo-viz1