Naturalia

Naturalia sektsiooni tegevuskava märts-mai 2007
(käsitleb üldisi tegevussuundi)

Märts  1) Koolitusprojekti kavandi lihvimine ja rahastajate otsimine;

2) Organisatsioonist jutustatavate artiklite avaldamine EV kõrgkoolide lehtedes. 

Aprill  1) Naturalia sektsiooni külalisürituse ettevalmistamine ja läbiviimine;

2) Uute liikmete värbamine sektsiooni ja olemasolevate liikmete aktiivsuse tõstmine. 

Mai  1) Sektsiooni kevadpäevade korraldamine;

2) Sektsiooni pikemaajalise (juuni-november 2007) tegevuskava koostamine.