Kaimasolevad

Osalemine konverentsil EuroScience Open Forum 2006
Ühiskorraldamine: International Forum of Young Researchers’ Organizations 2007

Seminari korraldamine: Eesti teadus ja meedia

Mitmeaastane projekt “Noorteadlaste teaduskultuur ja -eetika Baltimaades”
(küsitlus, seminarid, veebipõhine kursus, auditoorne õpe jpm).

Uurimus teadus- ja erialase info kättesaadavusest noorteadlastele Eestis