Humaniora

Humaniora sektsiooni tegevuskava

Märts  1) Humaniora liikmete tutvustuse seadmine kodulehele

Aprill  1) Seminari korraldamine
Ülikool muutuvas maailmas – teadusasutus vs kaubanduslik ettevõte“; 
2) Sektsiooni uudiskirja koostamine

 

Haakuvad tegevused  – osalemine Mobiilsete noorte seminaril Türgis (Ursula);– osalemine EuroDoci konverentsil Londonis (Ursula); 

– osalemine KBFI & ENTA talvepäevadel Nelijärvel (Ursula);

– TÜ Soome keele ja kultuuri aineseltsi SKAS kevadseminari (kirjandus või/ja professionaalse esinemise teemal) korraldamine (Ursula);

– Soome instituudi abistamine riikliku soome keele olümpiaadi korraldamisel keskkoolinoortele (Ursula)

– Eesti koolinoorte ettevalmistamine rahvusvaheliseks loodusteaduste olümpiaadiks Brasiilias ning Euroopa loodusteaduste olümpiaadiks Potsdamis (Illar)