eesmärgiks

If you have an interest in science, you can research on your career options online and later play casino games online. Pay through Citadel casino banking.

nkt_1

ENTA eesmärgiks on ühendada Eesti teadushuvilisi noori, kelle karjäär ning eesmärgid on seotud teadusega;

esindada ja kaitsta Eesti noorte teadlaste huve nii riigisiseselt kui ka Euroopa ning maailma tasandil;

propageerida teaduspõhilist elulähenemist ja arendada teadmistel põhinevat analüüsimisvõimet;

olla vahelüliks maailma ja kohaliku teaduse vahel;

levitada noorteadlaste teaduskarjääriks olulist infot;

tõsta noorte teadlaste osatähtsust Eesti, Euroopa ja maailma maastikul;

muuta Eesti noorteadlaste hääl kuuldavaks erinevate oluliste probleemide osas;

tihendada koostööd teadus- ja noorsoopoliitikaga tegelevate riigiasutuste, MTÜde ja organisatsioonide vahel.