Home

logoMTÜ noorteühendus “Eesti Noorte Teadlaste Akadeemia” (ENTA) ühendab Eesti teadus- ja arenguhuvilisi noorteadlasi, peamiselt alates kõrgkooli esimese aasta üliõpilastest kuni kraadiõppuriteni. ENTA on avatud koostööks kõigi teadushuvilistega, kelle eesmärgid langevad kokku ENTA eesmärkidega.

ENTA ei eelista ühtki teadusvaldkonda ja püüab kaasata kõikide teadusalade noorteadlasi. ENTA tööprintsiibid põhinevad demokraatlikel väärtustel.
ENTA on WAYS (World Academy of Young Scientists) ning Eurodoc (European Council of Young Researchers and PhD students) ametlik esindaja Eestis.

ENTA kogu struktuur on rajatud altpoolt tulevale initsiatiivile ja põhineb sektsioonide tööl. Kogu tegevus jaguneb nelja põhisektsiooni vahel. Sektsioonil kui ENTA põhiüksusel on õigus kirjutada ja ENTA nimel läbi viia erinevaid haridus-, koolitus- ja teadusprojekte. Sotsiaalteadusi puudutav temaatika asub lahtris Socialia, kirjandust, folosoofiat, teoloogiat jne esindab sektsioon Humaniora, reaalained on koondatud lahtrisse Realia, loodusteadusi esindab sektsioon Naturalia.